Büyükanne Projesinin Amacı Nedir?

Büyükanne Projesinini amacının torununa bakan büyükanneye maaş verilmesi olduğu zannedilse de aslında esas amaç annenin en kısa sürede iş hayatına dönmesinin sağlanmasıdır.

2016 yılının sonuna doğru büyükannelere bebek bakım parasının ya da torun maaşının verileceği gibi haberler çıkmaya başlamıştı. Hatırlayacağınız üzere o zaman Büyükanne Projesinden ya da kadın istihdamının desteklenmesinden pek söz edilmemişti. Ancak bu paranın büyükannelere verilmesindeki esas amaç annelerin iş hayatlarına olabildiğince erken dönmesi ve iş hayatından uzun süre çok uzak kalmamasıydı.

Büyükannelere bebek bakım parasının verilmesi aslında Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne Projesi adlı proje kapsamında gerçekleşmektedir. Yani aslında büyükannelere torun maaşının verilmesi bu proje sayesinde olmaktadır. Büyükannelere torun maaşının verilmesinin amacı aslında annenin durumuyla ilgilidir. Amaç, annenin bakıcıya verecek parasının olması nedeniyle çocuk sahibi olduktan sonra işine geri dönememe durumunun düzeltilmesidir. Yani bu sayede annenin işine geri dönmesi sağlanacak, bebeğe büyükannenin bakması sağlanacak ve büyükanne bu maaşla bebeğe bakma konusunda teşvik edilecektir.

Kadınlar bebek sahibi olduktan sonra bebeklerini bakıcıya bırakmayı istememekte ya da bakıcıya para verememektedir. Bu durumda işine geri dönemediği gibi maaş da alamamakta ve bebeğine bakmak zorunda kalmaktadır. Anneler bu nedenle iş hayatından uzun süre uzak kalmakta ve kadın istihdamı azalmaktadır. Devlet kadın istihdamını desteklemek ve annelerin bebek sahibi olduktan kısa süre sonra işlerine dönmelerini sağlamak için büyükannelere bebek bakım parası yani torun maaşı verilmesi kararını almıştır.

Büyükanne Projesi kapsamında büyükannelere verilen maaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu paranın verileceği aileler ekonomik duruma göre belirlenmektedir. Ancak şu anda sadece 10 ilde Büyükanne Projesi faaliyeti yürütülmektedir. Bu projenin verimli olduğunun belirlenmesinin sonrasında gelecek yıl diğer illerde de Büyükanne Projesi faaliyete geçirilecektir.

Büyükanne Projesi’nden yararlanmak isteyen annelerin, bebeklerinin ve büyükannenin bilgileri alınmaktadır. Bebeğe bakacak büyükannenin sağlığının bebeğe bakmak için elverişli olması gerekmektedir. Bu projenin bir diğer amacı da bebeklerin aile kültürünü tam almasıdır. Yani yetişme sürecinde bebeğin büyükanneden kültürü alması ve aile kültüründen uzaklaşmamasıdır.

Bir cevap yazın