Bankadan Kredi Alamıyorum

Genellikle büyük umutlarla bankaya yönelik yapılan kredi kullanma ya da bir başka söyleyişle kredi çekme başvurusu maalesef ki kimi zaman olumsuz yanıtlanabilmektedir. 

Bankadan kredi alamıyorum şeklinde bir genellemeye varabilecek kadar ciddi olumsuz etkiler yaratabilecek bu durumun nedenlerini araştırmamız gerektiğinde birazdan birçok somut olasılıktan bahsedeceğiz. Ancak ilk olarak şunu söylememiz gerekir ki, somut olasılıklar ve bankanın kredi vermesi için bilinmesi gereken gereksinimler kadar kişilerin duygusal kararlar sonrasında kredi başvurusunda bulunmak gibi hatalar da kredi alınamamasını sağlayabilmektedir.

Bankadan kredi alamıyorum diyen bir kişinin neden kredi alamadığını tahmin etmemiz gerektiğinde akla gelebilecek ilk unsurun kredi notu puanı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bankaların günümüzde ortak sisteme geçmesi ile birlikte aşağı yukarı aynı seviyede değerlendirme sertlikleri bulunmaktadır. Bu sistem sonrasında ortaya çıkan kişiye özel kredi notu, o kişinin bankalarla olan o güne kadar çalışmalarına dair bir puanlamadır. Dolayısıyla bankalar bu puana bakarak kişinin ilgili bankadan kredi çekmesi halinde olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olup olmayacağı tahmin edilmeye çalışılır. Kısacası kötü kredi puanı kişinin ilgili krediyi geri ödemede zorlanacağını ya da ödeyemeyeceğini gösterirken, iyi kredi puanı da kolayca ödeyebileceğini düşündürebilir.

Bankadan kredi alamayanların büyük çoğunluğu yetersiz ve hatta riskli olarak görülen kredi puanı aralığında puana sahip kişilerdir. Konuya bu açıdan yaklaştığımızda 1300 puanın altında kredi puanına sahip kişilerin bankaların gözünde riskli gruba girdiğini, 1450 puan ila 1300 puan arasındakilerin ise Türkiye ortalamasının altında olmaları nedeniyle yetersiz görülebilecek puana sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Kötü kredi puanın sahip olmak bankadan kredi almak istendiğinde olumsuz yanıt alma olasılığını ciddi seviyede artırsa da aşılamayacak bir durum değildir. Çünkü kişi, üzerine olan bir gayrimenkulü ipotek ettirerek de kredi çekebilir. Kimi bankalar ise kendisinden iyi bir kefil talep ederek sonrasında kredi verebilirler.

Kredi puanı yeterli olsa da sigortalı bir işte uzun süredir çalışsa da kredi alamayan kişiler olabilir. Bu kişiler için akla gelen ilk olasılık ise maaşının 20 katından fazla ya da geri ödeme planında aylık geri ödemeye denk gelen tutarın maaşından yarısından fazla olmasıdır.

Bir cevap yazın