Banka Emekli Maaşına Haciz Koyabilir Mi?

Bankaların emekli maaşına haciz koyup koyamayacakları bankalara borcu olan emeklilerin en çok merak ettikleri konudur. Bankaların emekli maaşına haciz koyup koyamayacakları konusunda detaylı bilgi almak için yazımızı okuyun.

Emekliler emekli maaşlarıyla geçinmekte zorlanmaktadırlar. Öyle ki, nakit para ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan kredi çekmek zorunda kalmaktadırlar. Ancak herhangi bir nedenle bankalara olan kredi borçlarını ödemekte zorlanmaktadırlar. Bankalar da emeklilerden alacaklarını tahsil etmek için emeklilerin emekli maaşlarına haciz koymaktadırlar. Ancak aslına bakarsanız bankaların yaptığı bu uygulama kanuna aykırıdır. Bankalar bunu yaparak aslında kanunun bir maddesini tanımamaktadırlar. Bu yüzden emekliyseniz ve maaşınıza haciz konulduysa buna itiraz edebilirsiniz. Yazımızın devamında söz konusu kanun maddesini ve bankaların uygulamasına nasıl itiraz edebileceğinizi bulabilirsiniz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan maddede emekli maaşınıza bankalar tarafından haciz konulamayacağına dair şu ifadeleri bulmanız mümkündür: “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsil gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması hâlinde icra müdürü tarafından reddedilir.Gördüğünüz gibi bankalar sadece alacaklarını tahsil etmek amacıyla sizin emekli maaşınıza haciz koyamazlar. Çünkü bu bir mevduat hesabı değildir. Bu sizin maaş hesabınızdır. Ancak maaş hesabınıza yatam emekli maaşınızın dışında bir geliriniz varsa banka bu gelirinize haciz koyabilir. Bunlar kira geliri, çiftçi geliri ve benzeri gelirler olabilir. Ancak maaş hesabınıza ancak boşandığınız eşinize nafaka vermek zorundaysanı haciz konulur. Yani nafaka sizin maaşınızdan kesilebilir.

Eğer emekli olduktan sonra nakit paraya ihtiyacınız olursa ve bankalardan kredi çekmek zorunda kalırsanız bankanın size imzalattığı sözleşmelerin maddelerini dikkatlice okumanız ve size imzalatılan belgelerin neler olduğuna mutlaka bakmanız gerekir. Çünkü bankalar herhangi bir durumda borcunuzu ödemediğinizde emekli maaşınıza haciz koymak için sizden imza alabilmektedirler. “Emekli maaşıma haciz konulabilir.” şeklinde bir ifadenin bulunduğu belgeye bu yüzden kesinlikle imza atmamalısınız. Eğer kredi aldığınız banka sizin maaşınıza haksız bir şekilde ve kanunu tanımayarak haciz koymuşsa bu durumda bankadan şikayetçi olabilirsiniz. Böyle bir durumda savcılığa söz konusu bankadan şikayetçi olduğunuzu belirten bir dilekçe verebilirsiniz. Zira bankalar, sizin o bankadan maaşınızı almamanız hâlinde dahi maaşınızı aldığınız bankaya bir yazı göndererek maaşınıza haciz koyabilmektedirler.

Bir cevap yazın